Inima de copil

Cu câteva zile în urmă un copil intră într-o cofetărie şi se aşeză la o măsuţă. Vânzătoarea îi aduse un pahar cu apă. “Cât costă o prăjitură?” “20000 de lei” răspunse vânzătoarea. Copilul scoase câteva monede din buzunar şi începu să le numere.
-Bine, cât costă o prăjitură simplă?. În local erau şi alte persoane de servit… vânzătoarea începea să-şi piardă răbdarea.
-15000! îi răspunse cu un ton răstit. Atunci copilul spuse: “Aş vrea o prăjitură simplă!”.
Vânzătoarea îi aduse prăjitura simplă şi nota de plată. Copilul mâncă liniştit prăjitura, plăti la casă şi ieşi. Când vânzătoarea merse să cureţe masa… îi dădură lacrimile de emoţie, pentru că pe masă erau 5000 de lei pentru ea.
Copilul se mulţumise cu o prăjitură simplă pentru a-i putea lăsa bacşiş.

Astredamus

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.