Tranzitul Lunii – Decembrie 2012

Luna in scadere in Rac
1.12.2012 1:22:18 4°40’53” Luna in Rac in cuadratura cu Uranus
1.12.2012 5:18:26 6°37’58” Luna in Rac in trigon cu Saturn
1.12.2012 8:35:55 8°16’01” Luna in Rac in opozitie cu Pluto
1.12.2012 14:00:47 10°57’32” Luna in Rac in opozitie cu Marte
1.12.2012 15:40:24 11°47’08” Luna in Rac in trigon cu Venus
2.12.2012 8:54:42 20°24’03” Luna in Rac in trigon cu Mercur
Luna este fara aspect in perioada 2.12.2012 8:54:42 – 3.12.2012 3:56:58

3.12.2012 3:56:58 0°00’00” Luna in scadere in Leu <<<
3.12.2012 13:06:36 4°39’26” Luna in Leu in trigon cu Uranus
3.12.2012 17:30:19 6°54’08” Luna in Leu in cuadratura cu Saturn
4.12.2012 1:49:44 11°10’21” Luna in Leu in sextil cu Jupiter
4.12.2012 4:04:02 12°19’31” Luna in Leu in trigon cu Soarele
4.12.2012 9:37:57 15°12’03” Luna in Leu in cuadratura cu Venus
5.12.2012 0:07:30 22°45’06” Luna in Leu in cuadratura cu Mercur
Luna este fara aspect in perioada 5.12.2012 0:07:30 – 5.12.2012 13:51:24

5.12.2012 13:51:24 0°00’00” Luna in scadere in Fecioara <<<
5.12.2012 14:50:50 0°31’37” Luna in Fecioara in opozitie cu Neptun
6.12.2012 3:13:40 7°09’21” Luna in Fecioara in sextil cu Saturn
6.12.2012 5:34:47 8°25’31” Luna in Fecioara in trigon cu Pluto
6.12.2012 10:03:42 10°51’13” Luna in Fecioara in cuadratura cu Jupiter
6.12.2012 17:30:50 14°55’08” Luna in Fecioara in trigon cu Mars
6.12.2012 17:31:25 14°55’27” Luna in Fecioara in cuadratura cu Soarele – ultimul patrar
6.12.2012 23:53:44 18°25’42” Luna in Fecioara in sextil cu Venus
7.12.2012 12:35:27 25°29’32” Luna in Fecioara in sextil cu Mercur
Luna este fara aspect in perioada 7.12.2012 12:35:27 – 7.12.2012 20:35:19

7.12.2012 20:35:19 0°00’00” Luna in scadere in Balanta <<<
8.12.2012 4:42:49 4°37’36” Luna in Balanta in opozitie cu Uranus
8.12.2012 11:27:02 8°29’59” Luna in Balanta in cuadratura cu Pluto
8.12.2012 15:00:08 10°33’18” Luna in Balanta in trigon cu Jupiter
9.12.2012 1:33:52 16°43’21” Luna in Balanta in cuadratura cu Marte
9.12.2012 2:36:53 17°20’26” Luna in Balanta in sextil cu Soare
Luna este fara aspect in perioada 9.12.2012 2:36:53 – 9.12.2012 23:50:38

9.12.2012 23:50:38 0°00’00” Luna in scadere in Scorpion <<<
10.12.2012 0:49:30 0°35’34” Luna in Scorpion in trigon cu Neptun
10.12.2012 12:21:09 7°36’21” Luna in Scorpion in conjunctie cu Saturn
10.12.2012 13:55:36 8°34’13” Luna in Scorpion in sextil cu Pluto
11.12.2012 5:51:11 18°24’32” Luna in Scorpion in sextil cu Marte
11.12.2012 15:08:00 24°12’11” Luna in Scorpion in conjunctie cu Venus
Luna este fara aspect in perioada 11.12.2012 15:08:00 – 12.12.2012 0:21:35

12.12.2012 0:21:35 0°00’00” Luna in Sagetator <<<
12.12.2012 1:21:16 0°37’36” Luna in Sagetator in cuadratura cu Neptun
12.12.2012 2:20:41 1°15’04” Luna in Sagetator in conjunctie cu Mercur
12.12.2012 7:40:18 4°36’53” Luna in Sagetator in trigon cu Uranus
12.12.2012 16:12:09 10°00’55” Luna in Sagetator in opozitie cu Jupiter
13.12.2012 10:41:36 21°45’01” Luna in Sagetator in conjunctie cu Soarele – Luna Noua in Sagetator
Luna este fara aspect in perioada 13.12.2012 10:41:36 – 13.12.2012 23:42:30

13.12.2012 23:42:30 0°00’00” Luna in crestere in Capricorn <<<
14.12.2012 0:45:16 0°39’43” Luna in Capricorn in sextil cu Neptun
14.12.2012 7:00:42 4°36’51” Luna in Capricorn in cuadratura cu Uranus
14.12.2012 12:23:31 8°00’09” Luna in Capricorn in sextil cu Saturn
14.12.2012 13:30:41 8°42’23” Luna in Capricorn in conjunctie cu Pluto
15.12.2012 10:16:55 21°39’26” Luna in Capricorn in conjunctie cu Marte
15.12.2012 23:14:50 29°36’56” Luna in Capricorn in sextil cu Venus
Luna este fara aspect in perioada 15.12.2012 23:14:50 – 15.12.2012 23:52:41

15.12.2012 23:52:41 0°00’00” Luna in crestere in Varsator <<<
16.12.2012 7:29:36 4°37’01” Luna in Varsator in sextil cu Uranus
16.12.2012 12:02:31 7°21’15” Luna in Varsator in sextil cu Mercur
16.12.2012 13:27:06 8°11’57” Luna in Varsator in cuadratura cu Saturn
16.12.2012 15:37:47 9°30’06” Luna in Varsator in trigon cu Jupiter
17.12.2012 20:11:26 26°13’27” Luna in Varsator in sextil cu Soare
Luna este fara aspect in perioada 17.12.2012 20:11:26 – 18.12.2012 2:48:21

18.12.2012 2:48:21 0°00’00” Luna in crestere in Pesti <<<
18.12.2012 4:06:48 0°44’31” Luna in Pesti in conjunctie cu Neptun
18.12.2012 7:16:34 2°31’51” Luna in Pesti in cuadratura cu Venus
18.12.2012 17:45:57 8°24’15” Luna in Pesti in trigon cu Saturn
18.12.2012 18:34:22 8°51’09” Luna in Pesti in sextil cu Pluto
18.12.2012 19:15:31 9°13’59” Luna in Pesti in cuadratura cu Jupiter
18.12.2012 22:10:14 10°50’39” Luna in Pesti in cuadratura cu Mercur
20.12.2012 0:44:06 25°14’33” Luna in Pesti in sextil cu Marte
20.12.2012 7:19:04 28°43’57” Luna in Pesti in cuadratura cu Soarele – primul patrar
Luna este fara aspect in perioada 20.12.2012 7:19:04 – 20.12.2012 9:43:19

20.12.2012 9:43:19 0°00’00” Luna in crestere in Berbec <<<
20.12.2012 18:34:25 4°38’10” Luna in Berbec in conjunctie cu Uranus
20.12.2012 20:40:06 5°43’35” Luna in Berbec in trigon cu Venus
21.12.2012 2:51:37 8°56’04” Luna in Berbec in cuadratura cu Pluto
21.12.2012 2:53:38 8°57’06” Luna in Berbec in sextil cu Jupiter
21.12.2012 14:12:31 14°45’41” Luna in Berbec in trigon cu Mercur
22.12.2012 14:56:58 27°15’59” Luna in Berbec in cuadratura cu Marte
Luna este fara aspect in perioada 22.12.2012 14:56:58 – 22.12.2012 20:25:03

22.12.2012 20:25:03 0°00’00” Luna in crestere in Taur <<<
22.12.2012 22:06:34 0°50’39” Luna in Taur in sextil cu Neptun
22.12.2012 23:19:16 1°26’53” Luna in Taur in trigon cu Soarele
23.12.2012 14:13:01 8°50’32” Luna in Taur in opozitie cu Saturn
23.12.2012 14:34:47 9°01’19” Luna in Taur in trigon cu Pluto
25.12.2012 7:58:10 29°23’07” Luna in Taur in trigon cu Marte
Luna este fara aspect in perioada 25.12.2012 7:58:10 – 25.12.2012 9:13:21

25.12.2012 9:13:21 0°00’00” Luna in crestere in Gemeni <<<
25.12.2012 11:03:48 0°54’12” Luna in Gemeni in cuadratura cu Neptun
25.12.2012 18:45:18 4°40’40” Luna in Gemeni in sextil cu Uranus
26.12.2012 2:18:06 8°22’59” Luna in Gemeni in conjunctie cu Jupiter
26.12.2012 11:08:54 12°43’52” Luna in Gemeni in opozitie cu Venus
27.12.2012 8:50:06 23°25’27” Luna in Gemeni in opozitie cu Mercur
Luna este fara aspect in perioada 27.12.2012 8:50:06 – 27.12.2012 22:06:22

27.12.2012 22:06:22 0°00’00” Luna in Rac <<<
28.12.2012 0:02:57 0°57’55” Luna in Rac in trigon cu Neptun
28.12.2012 7:34:04 4°42’25” Luna in Rac in cuadratura cu Uranus
28.12.2012 12:21:10 7°05’39” Luna in Rac in opozitie cu Soarele – Luna Plina in Rac
28.12.2012 16:34:12 9°12’07” Luna in Rac in opozitie cu Pluto
28.12.2012 16:42:57 9°16’29” Luna in Rac in trigon cu Saturn
Luna este fara aspect in perioada 28.12.2012 16:42:57 – 30.12.2012 9:45:15

30.12.2012 9:45:15 0°00’00” Luna in scadere in Leu <<<
30.12.2012 16:47:02 3°35’35” Luna in Leu in opozitie cu Marte
30.12.2012 19:01:27 4°44’28” Luna in Leu in trigon cu Uranus
31.12.2012 1:07:14 7°52’21” Luna in Leu in sextil cu Jupiter
31.12.2012 4:13:47 9°28’25” Luna in Leu in cuadratura cu Saturn
31.12.2012 23:51:37 19°39’02” Luna in Leu in trigon cu Venus

Astredamus

Leave a Reply

Your email address will not be published.